Μπορώ

Για εσένα που μπορείς να κάνεις πράγματα, φτάνει μόνο να το πιστέψεις...

Μην μου λες τι μπορώ να κάνω και τι όχι…γιατί και το φεγγάρι είναι μακριά, αλλά μπορώ να το κοιτάζω…

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: